Nabízíme

Firmám a organizacím nabízíme možnost prezentace. Více informací Vám podá předseda klubu Roman Žvak na telefonu 608 974 149.

  • Pronájem hřiště

  • Pronájem sálu za účelem oslav, setkání a jiných akcí

  • Pronájem tréninkového hřiště

  • Pronájem hřiště s umělou trávou

  • Reklamní prostor v areálu kopané Starého Města

  • Možnost velkého reklamního banneru v areálu kopané Starého Města

  • Reklamní banner na webových stránkách prvni-sc.cz

  • Reklamní prostor ve zpravodaji vydávaném při domácích utkáních mužů

msk_logo

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2022 z projektu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji našemu klubu příspěvek ve výši 150.000 Kč.

nsa_logo

Národní sportovní agentura poskytla v roce 2022 z projektu Provoz a údržba našemu klubu příspěvek ve výši 85.200 Kč.

H&P_logo
mlk-tours_logo
pemap_logo
deva_logo
kleinwachter_logo
tnuklid_logo
webersport_logo
reewak_logo
kozelsky_kozelsky_logo
angelstav_logo
logo_ceps