Nabízíme

Firmám a organizacím nabízíme možnost prezentace. Více informací Vám podá předseda klubu Roman Žvak na telefonu 608 974 149.

  • Pronájem hřiště

  • Pronájem tréninkového hřiště

  • Pronájem hřiště s umělou trávou

  • Pronájem konferenčního sálu s kuchyňkou za účelem oslav, setkání a jiných akcí

  • Reklamní prostor v areálu kopané Starého Města

  • Možnost velkého reklamního banneru v areálu kopané Starého Města

  • Reklamní banner na webových stránkách prvni-sc.cz

  • Reklamní prostor ve zpravodaji vydávaném při domácích utkáních mužů

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2023 z projektu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji: SPORT MSK 2023 – TJ/SK“ našemu klubu příspěvek ve výši 166.700 Kč.

Národní sportovní agentura poskytla v roce 2023 z projektu „Můj klub 2023“ našemu klubu příspěvek ve výši 674.784 Kč.

bulls-eye
smog_bar
textil_4_hotels