Historie

Začněme citací ze staroměstské kroniky z roku 1933:
„Dne 17. září 1933 ustavil se ve Starém Městě sportovní klub – Staroměstský SK. Spolek bude z počátku pěstovat jen „FOTBAL“ a v zimě „HOCKEY“, později lehkou atletiku. Sportovní místnost je v Sokolovně, hřiště bude upraveno v topolině Rudolfa Skotnicy u řeky Ostravice (u místeckých lávek na soutoku Ostravice a Morávky).“

Počet přihlášených členů 60. V čele spolku stojí Ferdinand Šeda – pilařský mistr jako předseda, Otto Ratzka – berní úředník jako místopředseda, Jan Palarčík – úředník státní pily jako jednatel, František Janík – úředník jako pokladník, František Kožušník – povozník jako hospodář.

Od založení hrál Staroměstský SK valašskou I.B. třídu. kde jeho soupeři byli Vsetín, Rožnov, Valašské Meziříčí, Frenštát a další kluby.

Samozřejmě, že fotbal nezačal hrát v roce 1933, ale mnohem dříve, kdy skupinka nadšenců objížděla okolí k tzv. zájezdovým zápasům, a to na žebřiňáku taženým koňmi. Dokládají to první dochované fotografie z roku 1930. Oficiálně byl oddíl založen až v září 1933.

O činnosti oddílu však schází informace a v kronikách je jen minimum údajů, navíc staří pamětníci již zemřeli. Dochovalo se jen to, že na svoji činnost si vydělávali pořádáním tanečních zábav, letních karnevalů, maškarních plesů, pořádáním divadelních představení.

Staroměstský SK provozoval fotbal do r. 1941, kdy bylo hřiště i s vybavením zničeno povodní, čímž činnost ustala. Znovu založení se datuje dnem 10. 06. 1943, kdy byl znovu založen „Staroměstský SK“ a funguje bez přerušení, už ale pod jiným názvem, dodnes.

NÁZEV KLUBU
Od založení byl veden jako Staroměstský SK – sportovní klub, který vystupoval samostatně. V roce 1948 došlo na „vyšší“ příkaz k sjednocení tělovýchovy ve Starém Městě a to k 31. 03. 1948. Staroměstský SK přihlásil své členy až 30. 05. 1948 a to tehdy 25 členů a 8 dorostenců. Název byl tehdy Sokol Staré Město. V letech 1951-1953 se hrála kopaná pod názvem Sokol Valašská pila Staré Město.

Od roku 1954 se změnil název na TJ Tatran Staré Město a to až do roku 1970. V letech 1970 až 1995 byl název TJ Sokol Staré Město, v letech 2006-2016 vystupoval oddíl pod názvem TJ Durman Staré Město, poté do poloviny roku 2017 opět pod názvem TJ Sokol Staré Město. V dubnu 2017 byl založen samostatný spolek PRVNÍ SC STARÉ MĚSTO, z.s., který se oddělil od původního spolku TJ Sokol Staré Město, z.s. a pod tímto názvem již funguje ve fotbalových soutěžích od 1.7.2017.

HŘISTĚ
První hřiště
, jak již bylo uvedeno, vzniklo v topolině Rudolfa Skotnicy na soutoku Morávky a Ostravice. Toto hřiště však bylo v r. 1941 zničeno povodní a nové bylo vybudováno v letech 1942-43 na opačné straně Starého Města v místě zvaném „Sikovec“, za železniční tratí pod hřbitovem (pozemek p. Mamuly). Toto hřiště však posléze přestalo vyhovovat z důvodů, že to bylo jak se říká „od ruky“ na okraji Starého Města.

Citace z kroniky: „V roce 1954 bylo zrušeno dosavadní hřiště za tratí u řeky Ostravice a získáno nové hřiště na pozemku rolníka Jana Vašíčka u polní cesty do Skalice. Vlastnictví tohoto pozemku na Jednotu Tatran nebylo provedeno a ač vypracovány plány nového sportovního stadionu na tomto pozemku, nebyla získána podpora státních činitelů a finanční pomoc. Na hřišti vystavěna pouze kabina a upravena hrací plocha pro kopanou“.
Kabina na starém hřišti prodána p. Přivarovi, hrobníkovi, který ji upravil na obytný domek za obnos 7.000 Kč. Majetkové dořešení s p. Vašíčkem se provedlo výměnou pozemků až v r. 1957.

V roce 1957 silná vichřice zničila kabiny, které se musely znovu postavit. V roce 1957 byl zpracován investiční záměr na využití areálu, kde měl být mimo hřiště na kopanou také hokejový stadion, tenisový areál, běžecké tratě, krytá tribuna. Z důvodů nedostatků finančních prostředků, přednost v té době dostala výstavba nové školy ve Starém Městě, se nic z toho nepodařilo realizovat. V roce 1958 byly vysázeny topoly, v letech 1967-1974 byla v akci „zet“ postavena budova šaten.

V 80. letech bylo hřiště využíváno jako parkoviště pro pořádání okresních dožínek, hornických dnů atd. V roce 1974 bylo provedeno zatravnění atletického areálu kolem hřiště, kde pak od roku 1975 byly pořádány celorepublikové dostihy chrtů.

V roce 1995 bylo provedeno zatravnění původní škvárové plochy. V r. 1994-1995 se hrálo na propůjčeném hřišti v Bašce. V době zatravňování hřiště tj. r. 1996 bylo se svolením obecním úřadu vybudováno náhradní hřiště na tzv. dožínkách. V roce 2002 pak byla provedena celková rekonstrukce travnaté plochy.

PŘEDSEDOVÉ, ČINOVNÍCI, FUNKCIONÁŘI
Jak již bylo v úvodu uvedeno prvním předsedou byl pan Ferdinand Šeda – pilařský mistr, a to do roku 1941. Od roku 1943-1955 byl předsedou pan Karel Bajtek. Po roce 1956 se střídali pánové Ondřej Čapčuch, Antonín Chvierut, Jan Mamula (1963-65). Od roku 1968 byl dlouhá léta předsedou pan Ondřej Čapčuch, pro něhož bylo hřiště druhým domovem a nesmazatelně se zapsal do historie fotbalu ve Starém Městě. Jako aktivní hráč a pak trenér vychoval k lásce k fotbalu nejen své 3 syny, ale i mnoho dalších generací fotbalistů ve Starém Městě. Oddíl vedl až do své smrti v r. 1983. Po něm pak se ve funkci předsedy oddílu střídali pánové František Šimek (1983-92), Rudolf  Nytra (92-95), Zdeněk Junga (95-2001), kteří každý svým způsobem se snažili o rozvoj kopané ve Starém Městě, za což jim tímto dodatečně děkujeme.

Chod oddílu byl vždy závislý na obětavé práci několika činovníků. Z minulosti je nutno připomenout jména Antonín Chvierut, Vlastimil Růžička, Jan Mamula, Karel Polášek, Milan Liška, Josef Liška, Karel Kořínek, Bohumír Cempírek, Bohumír Sobek, Bedřich Milata, Rudolf Horyl, Josef Hanák a mnoho dalších, kterým patří vyslovit díky, bohužel in memoriam. Ze současných žijících nutno vyzvednout jména Miroslav Pavlík, František Šimek, Ludmila Polčáková, Bohumír Karásek, Rudolf Nytra, dlouholetý sponzor oddílu pan Bohumír Božoň a mnoho dalších nejmenovaných, bez kterých by to prostě nešlo.

SPORTOVNÍ ČINNOST
Družstva oddílu kopané se vždy s většími či menšími úspěchy pohybovaly na úrovni krajských soutěží I.B třídy a okresních přeborů, a to jak muži, dorostenci nebo žáci. Hráči a funkcionáři si vždy kladli ty vyšší cíle, i když to mnohokrát nevyšlo podle jejich představ.

Nebylo to vždy ideální, z minulosti i z počátku 60. let. V letech 1961-64 byly zdokumentovány stížnosti na špatnou kázeň, výkony, přístup k tréninku, ignorace všeho. Nutno však vyzvednout úspěchy žáků v letech 1959 a pak 1978 – hráli krajskou soutěž, kdy jejich soupeř byli Baník Ostrava, VŽKG, Bohumín a jiní.

ODCHOVANCI
Dle dostupných informací oddíl vždy pracoval s mládeží. Každý oddíl se pak rád snaží pochlubit, kam to jejich odchovanci až dotáhli. Z odchovanců a hráčů oddílu to nejdál dotáhl pan Jaromír Šeděnka, který v 80. letech stál u raketového postupu družstva TJ Válcovny plechu Frýdek-Místek až do I. ligy, kterou pak rok hrál. Další odchovanci okusili vyšší soutěže a to III. ligu, divizi a to pan Kostura, pan Darek, později pan Rudolf Nytra, pan Bohumír Karásek, pan Josef Vojkůvka, pan Jan Gottvald. 1. drosteneckou ligu za Válcovny plechu Frýdek-Místek hrál pan Rudolf Šafranko.

Můžeme se pochlubit i odchovancem, který však vyniká v jiném sportovním odvětví a to v ledním hokeji. Jedná se o Ondřeje Paláta (ročník 1991) který za náš klub hrál v letech 2000 až 2006 a v současné době hraje v NHL za klub Tampa Bay Lightning. V současné době jde o jednoho z nejlepších českých hokejistů.

Doufáme, že v budoucnu se tyto jména dál rozšíří.

PŘÁTELSKÉ, ZAHRANIČNÍ STYKY, TURNAJE
Oddíl se ve své dlouholeté historii absolvoval řadu přátelských utkání nejen v blízkém okolí, ale i v rámci různých zájezdů, turnajů v České republice i v zahraničí, a to hlavně v Polsku. Muži odehráli utkání například v Třebíči, Kladně, v Plané u Českých Budějovic, několikrát byli na turnaji v Polsku.

Žáci odehráli utkání v r. 1977 v Praze na Slavii, 3x byli na turnaji v Kladně (1978-80), 2x v Uherském Brodě (90-92), 4x v Polsku (Chybie) (1999-2003).

V 70. a 80. letech oddíl pořádal žákovský turnaj „O pohár ředitele Severomoravských dřevařských závodů“, kterých se zúčastnily tehdy ligová mužstva Baníku Ostrava, Vítkovic, Bohumína, Kladna a jiná.

SOUČASNOST
V současné době oddíl zajišťuje činnost 8 družstev, a to družstvo mužů, které hraje v krajské soutěži I.A třídy skupiny „B“,  Dále v krajských soutěžích hrají družstvo staršího dorostu, starších a mladších žáků. V rámci okresních soutěží hrají družstva mladšího dorostu, záložní tým mladších žáků, starší a mladší přípravky. Nelze také zapomenout na staré pány, kteří odehrají v průměru 2-3 zápasy ročně. Momentální počet aktivních členů klubu je 233.

V roce 2015 byla provedena projektová dokumentace komplexní rekonstrukce budovy šaten a bylo vyřízeno stavební povolení. Začátkem roku 2016 bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Vlastní realizace byla zahájena v červnu 2016 a stavba byla zkolaudována v únoru 2017. Poté následovalo postupné vybavování vnitřních prostor budovy šaten nábytkem a dalším potřebným příslušenstvím. Slavnostní otevření a zpřístupnění pro klub a veřejnost bylo 15. 07. 2017. Investorem celé akce byla Obec Staré Město ze svých rezervních finančních prostředků.

Tato etapa byla nazvána I. etapa a navíc v druhé polovině roku 2017 byly zahájeny projekční práce na tzv. II. Etapě rekonstrukce sportovního areálu.  Realizace byla zahájena v červenci 2018, kdy se provádělo oplocení celého sportovního areálu, vybudování travnaté tréninkové plochy o rozměrech 60 x 35 m, vybudování multifunkčního hřiště s umělou plochou o rozměrech 40×20 m, výměna stávající tribuny, laviček na střídání, instalace ochranných sítí za brankami a sousedních nemovitostí. Dále se prováděly terénní úpravy před vlastní budovou šaten směrem k hřišti a zpevněné parkovací prostory kolem budovy.

mlk-tours_logo
pemap_logo
deva_logo
kleinwachter_logo
msk_logo
hyundai_logo
tnuklid_logo
webersport_logo
reewak_logo